Πέμπτη, Μάιος 30, 2024
  

 

kassimatis

Α) Επιχειρείν και Κοινωνία.

Έργο κι αποστολή του επιχειρηματία είναι να υλοποιεί αναπτυξιακά οράματα, αναλαμβάνοντας προσωπικούς κινδύνους, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, καινοτομικές ιδέες, ανθρώπινες γνώσεις και ικανότητες. Κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, φοροδιαφυγή και έντονες κοινωνικές ανισότητες, δυναμιτίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία καθώς κλονίζουν την εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις και επιδρούν διαλυτικά στην κοινωνική συνοχή.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και διαδικασίες που συνδυάζουν καλύτερα, ιδιωτικούς επιχειρηματικούς στόχους και κοινωνικές απαιτήσεις, που εναρμονίζουν αποτελεσματικότερα ιδιωτικές αποδόσεις και κοινωνικό όφελος. Έχουμε δηλαδή ανάγκη από μία νέα επιχειρηματική κουλτούρα.
 
Β) Επιχειρείν και Πολιτική.

Η ιδιωτική επιχείρηση παραμένει, παντού, ο βασικός μοχλός της αναπτυξιακής διαδικασίας. Παρά τις κάποιες υπερβολές του καπιταλιστικού συστήματος, η αποτελεσματικότητα της ελευθερίας του επιχειρείν δεν αμφισβητείται, σοβαρά, από κανέναν.
Βιώνουμε, σήμερα, μια διεθνή κρίση που αποκάλυψε σ’ όσους το αγνοούσαν ή το είχαν λησμονήσει ότι η αγορά, χωρίς ρυθμιστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς οδηγεί στην ασυδοσία. Η επιδίωξη συνεχούς διεύρυνσης των βραχυπρόθεσμων κερδών σε βάρος ακόμη και ελάχιστων κοινωνικών απαιτήσεων, αποδυναμώνει και, τελικά, νεκρώνει τις υγιείς πηγές δημιουργίας  πλούτου και καταλήγει, νομοτελειακά, σε χρεοκοπία.
 
Γ) Επιχειρείν και γειτνίαση.

Η χώρα μας καλείται να παραμείνει στον πυρήνα της Ευρώπης και να συμμετάσχει ενεργά, στο μέτρο των δυνατοτήτων της και βάσει της γεωστρατηγικής της θέσης, στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων.
Η εφαρμογή του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης διαμορφώνει ευκαιρίες για ολοκλήρωση των υποδομών και των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, δημιουργία δομών στήριξης του επιχειρείν, ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, εισαγωγή της πολυπολιτισμικότητας ως στοιχείο διασυνοριακής δραστηριότητας, επενδύσεις σε έργα με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Χρειάζονται στρατηγικές για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, ανταγωνιστική οικονομία με μοχλό την ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέχουν σημαίνουσα θέση στα Βαλκάνια και έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή, δημιουργώντας ένα αξιόλογο επιχειρηματικό δίκτυο.
 
Δ) Επιχειρείν σε Βαλκάνια, Μεσόγειο και Ευρώπη.

Η χώρα μας αποτελεί λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και των παραδοσιακών φιλικών σχέσεών της με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, την πιο κατάλληλη «γέφυρα» για την εμπορική και βιομηχανική διείσδυση, στις χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου.
Πρόθεση της Ελλάδος πρέπει να είναι να καταστήσει τη χώρα επενδυτικό και εμπορικό κέντρο, μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να διεισδύσουν στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τη Μεσόγειο.  Από την 1η Ιουνίου 2010, η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και υπό την ιδιότητά της αυτή στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού, στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών-μελών και στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην προώθηση προγραμμάτων έργων υποδομής στην περιοχή.
Επίσης, το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), που θεσμοθετήθηκε το 2002, αποτελεί απτή απόδειξη της βούλησης της Ελλάδας να συνεισφέρει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών των βαλκανικών χωρών και την προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων.
Τέλος, οι επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνονται συνιστούν ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής της διεθνούς οικονομικής πολιτικής της χώρας μας, ανάδειξης και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων.
 
E) Η Δράση της Grand εξ

Από τη πρώτη μέρα δραστηριοποίησής της και ειδικότερα από το 2000, που η Grand εξ ανέλαβε δράση σε ζητήματα Business Travel και υποστήριξης των επιχειρήσεων για την είσοδο τους τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε αυτή των Δυτικών Βαλκανίων, αποτελεί βασικό αρωγό των επιχειρήσεων σε θέματα δικτύωσης, δημιουργίας επαφών και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών. Ελπίζω η προσπάθεια αυτή να διευρύνεται όλο και περισσότερο και να συνεχιστεί με την ίδια επιτυχία και στο μέλλον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Απεστάλη 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (2000 έως σήμερα).
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (1987 έως σήμερα).
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (2001 έως σήμερα).
 • ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ (1999 έως σήμερα).
Άλλες τρέχουσες ιδιότητες
 • Τακτικό μέλος και εκπρόσωπος της Κεντρικής  Ενώσεως Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Επιτροπή Συντάξεως  Εκθέσεως Οικονομικής Συγκυρίας  των Ευρωεπιμελητηρίων.
 • Πρόεδρος του Οργανισμού Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ο.Ε.Τ.Α.)
 • Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος.
 • Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίων Πειραιώς (ΑΝ.Ε.Ε.Π.).
ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • Γεννήθηκε στον Πειραιά  το 1951. Νυμφευμένος με την Κυριακή Αζαριάδη. Έχουν δύο παιδιά.
ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. (Πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς). Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Απόφοιτος της Στατιστικής Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Απόφοιτος του Ζαννείου Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Πειραιώς.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 • Σε θέματα Marketing and Management σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία..
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Αγγλικά, Ιταλικά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • Διαχειριστής της Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.
ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Ευρωεπιμελητηρίου (2001-2009).
 • Πρόεδρος του Οργανισμού Προωθήσεως  Εξαγωγών (1989-1990).
 • Πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Πειραιώς                      (1987-1988).
 • Πρόεδρος του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (Τ.Α.Ε.)(1992-1994).
 • Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς (1978-1988).       
 • Πρόεδρος των «Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» (1992).
 • Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (1990-2000).
 • Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕ Πειραιώς  (1982-1987).
 • Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά (1994-1998).
 • Διοικητής στο Νοσοκομείο “ΜΕΤΑΞΑ” (2004-2005)
 • Μέλος της Επιτροπής συντάξεως για τον καθορισμό Μοναδικών συντελεστών Καθαρού Κέρδους, του Υπουργείου Οικονομικών  (1978).
 • Συμμετείχε επίσης στις ακόλουθες Επιτροπές του Υπουργείου
 • Εμπορίου:
 •     Κεντρική Αγορανομική Επιτροπή,
 •     Χρηματικών Προκαταβολών,
 •     Τιμών,
 •     Παραεμπορίου
 • Συμμετείχε στη σύνταξη νομοσχεδίων περί Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (1992 & 2005).
 • Έλαβε μέρος στη σύνταξη νομοσχεδίου περί Κρατικών Προμηθειών.
 • Διετέλεσε μέλος της Ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος
 • Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας 2009.
 • Πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου «ΦΟΙΒΟΣ» Πειραιώς
 • (1977–1981).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
 • Μέλος του Ροταριανού Ομίλου Πειραιώς.
 • Μέλος του Πειραϊκού Συνδέσμου.
 • Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Φίλων του Δημοτικού Θεάτρου.
 • Ιδρυτικό Μέλος της Πειραϊκής  Λέσχης.
 • Ως μέλος των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών Σωματείων έχει να επιδείξει ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική δράση.
 
 • Ως εκπρόσωπος του ΕΒΕ Πειραιώς, έχει λάβει μέρος σε Συνέδρια, Εμπορικές Αποστολές και Εκθέσεις, εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Πληθώρα άρθρων και απόψεών του δημοσιεύονται τακτικά σε επιστημονικά περιοδικά ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο.
Athens, Business Forum
Athens, Business Forum
Athens, Business Forum
Tirana, Business Meeting
Tirana, Business Meeting
Pristina, Business Meeting
Pristina, Business Meeting
Ulcinj, Business Meeting
Ulcinj, Business Meeting
Pogradec – Ohrid, Business Forum
Pogradec – Ohrid, Business Forum
Pogradec – Ohrid, Business Forum
Vlore, Business Meeting
Vlore, Business Meeting
Korce, Business Forum
Korce, Business Meeting
Korce, Business Meeting
Shkoder, Business Meeting
Kukes, Business Meeting
Gjirokaster, Business Meeting
Gjirokaster, Lunch Business
Permet, Business Meeting
Permet, Business DINNER
Bilisht, Business Meeting
Bilisht, Business Meeting
Bilisht, Business Meeting
Sarande, Business Meeting
Dures, Business Meeting

Athens, Business Forum

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Athens, Business Forum

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Athens, Business Forum

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Tirana, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  
 
Tirana, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Pristina, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Pristina, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Ulcinj, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Ulcinj, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Pogradec–Ohrid, Business Forum 

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Pogradec–Ohrid, Business Forum

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Pogradec–Ohrid, Business Forum

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Vlore, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Vlore, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Korce, Business Forum 

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Korce, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Korce, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Shkoder, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Kukes, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Gjirokaster, Business Meeting 

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Gjirokaster, Lunch Business

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Permet, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Permet, Business DINNER

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Bilisht, Business Meeting 

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Bilisht, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Bilisht, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Sarande, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  

Dures, Business Meeting

Εξερεύνηση ευκαιριών Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συνεργασιών & Εδραίωση Εμπορικών Επαφών.
 
Αγορά-στόχος: Δυτικά Βαλκάνια & Ελλάδα

Grandex Events: παρουσίαση επιχειρηματιών σε επιχειρηματίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Σκοπός: Εύρεση Νέων Αγοραστών η Προμηθευτών & Επενδυτικές Ευκαιρίες.  

Με εκτίμηση,
 
Ομάδα εργασίας Grand εξ  
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

Φίλοι μας, το site ανανεώνεται & εμπλουτίζεται συχνά, Κάθε link και μια ευκαιρία, επωφεληθείτε!!!!!
Grand εξ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Νομική πληροφορία: Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων που συνδέουν σε αυτό το site είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συντακτών τους.

Sitemap

<